Oferta

Nasza firma oferuje kompleksowe usługi geodezyjne. Naszymi klientami są firmy, osoby prywatne urzędy administracji państwowej i samorządowej oraz duże przedsiębiorstwa.

Wykonujemy opracowania do celów prawnych:

 • rozgraniczenia
 • podziały nieruchomości
 • analizy geodezyjno – prawne stanu własności

Prowadzimy obsługę inwestycji:

 • kompleksowa geodezyjna obsługa inwestycji
 • geodezyjna obsługa inwestycji dla potrzeb inwestora
 • geodezyjna obsługa budowy tras drogowych
 • mapy do celów projektowych
 • wyznaczenia w terenie obiektów budowlanych
 • geodezyjne inwentaryzacje powykonawcze obiektów budowlanych
 • pomiary odkształceń i przemieszczeń obiektów budowlanych
 • inwentaryzacje istniejących obiektów (suwnice, kominy, elementy konstrukcji, itp.)

Inne opracowania geodezyjne:

 • wznowienia granic
 • mapy numeryczne w różnych formatach
 • pomiary wysokościowe (niwelacja)
 • tworzenie numerycznego modelu terenu
 • pomiary i obliczenia powierzchni pomieszczeń
 • niestandardowe opracowania geodezyjne